Välkommen att testa ett finlandssvenskt abonnemang!

Jag vill härmed personligen välkomna dig som ny testkund hos Ålcom!

Genom ett unikt samarbete med Elisa kan vi nu erbjuda ett 100% svenskspråkigt mobilabonnemang med täckning över hela Finland. Som svenskspråkigt bolag i Finland är det naturligt att rikta oss till hela svenskfinland. Vår strategi har alltid varit att vara nära våra kunder och lyssna på kundernas behov. Som ö-bor vet vi hur viktigt det är med effektiva kommunikationslösningar och hur tekniken kan användas för att vara tillgängliga trots att det fysiska avståndet ibland är långt. Vår tillgänglighet innebär att du kan ringa, e-posta och chatta med oss, liksom nå oss i sociala medier när du har några frågor. Vårt servicelöfte är att du alltid ska känna att vi finns till för dig - och vi pratar svenska!

Vilka är vi då? Ålcom är ett åländskt bolag grundat 1989 som ägs av de två fölkägda åländska telefonbolagen Ålands Telefonandelslag och Mariehamns Telefon Ab. Vi är det gemensamma bolaget för att utveckla och bygga ny teknik inom bland annat mobiltelefoni, Internet och IPTV. Bolaget har idag 35 anställda. På vår hemsida kan du läsa mer om oss och våra tjänster.

Än en gång hjärtligt välkommen som kund hos oss!

Daniel Dahlén
Verkställande Direktör

Läs mer om ditt nya abonnemang

www.alcom.fi | info@alcom.fi | Tfn +358 18 525 950